UP ISSI @55: offers webinar series this August 2021

institute for small-scale industries
UP Institute for Small-Scale Industries 55th Anniversary

Hindi man natin maipagdiriwang nang masagana at masigabo ang ating ika-55 taong pagsasama dahil pa rin sa patuloy na banta ng pandemya, hindi po namin palilipasin ang okasyong ito na hindi namin kayo mahahandugan ng mga kapaki-pakinabang na webinars upang patuloy po tayong makapagsama-sama at patuloy na mapausbong ang ating kaalaman sa larangan ng negosyo, atbp.

Samahan nyo kami na ipagdiwang ang mahalagang okasyon na ito. Amin po kayong inaanyayahan na sumali at magparehistro sa aming webinar series: Tara Na, Negosyo Na! Year 11 sa darating na Agosto 25-27, 2021.

Para sa kaukulang detalye, basahin ang UP ISSI Facebook page events https://bit.ly/TaraNaNegosyoNa2021  at sa UP ISSI 2021 Training Calendar

 

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *