saliksikhay_conference_2020

UP ISSI joins Saliksikhay festival

Saliksikhay Conference 2020 Pagdiriwang ng Dangal at Kahusayan sa Saliksik, Malikhaing Gawa, at Ekstensiyon Saliksikhay, or saliksik (research) and sikhay (diligence), was held last 16-17 January 2020 at Benito Sy …

Share this: